martes, 13 de julio de 2010

Reflexions prèvies a Geografies Quotidianes

A mitjans de segle, gairebé el 36% de la població de l’estat espanyol tindrà més de 65 anys. Les piràmides demogràfiques de les societats occidentals tendeixen a invertir la tendència i el pes de les persones grans augmenta en el conjunt de la població, però és la imatge que veiem per la televisió la que es correspon a la realitat del col•lectiu o es una imatge parcial ? ¿O al contrari, intentem rejovenir la imatge de la vellesa perquè son els seus valors els que venen? ¿Què entenem per una persona activa? ¿És poden aplicar els paradigmes de la juventut a la tercera edat?

Aquest és el punt de partida d'un projecte que vol saber quina és quotidianitat de la gent gran a la nostra societat, descobrir quin és el seu dia a dia i posar de manifest el seu rol a una societat que ja els considera població "inactiva".

No hay comentarios:

Publicar un comentario